Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Ekonomika i zarządzanie
Efekt kształcenia:
Student posiada wiedzę dotyczącą : istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstwa, działalności przedsiębiorstwa i kryteriach jego oceny, form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw oraz o podstawowych pojęciach i zjawiskach z zakresu ekonomiki przedsiębiorstwa.
Powiązania z EKK:
  • IS1A_W12
    Ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia dzałalności gospodarczej oraz rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości
  • IS1A_W14
    Ma postawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej