Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Ekonomika i zarządzanie
Efekt kształcenia:
Student posiada wiedzę o zagadnieniach dotyczących zarządzania procesami produkcyjnymi, sterowania produkcją, wykorzystania narzędzi informatycznych w zarządzaniu produkcją, funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej.
Powiązania z EKK:
  • EI1A_W12
    posiada wiedzę w zakresie dydaktyki ogólnej, dydaktyki techniki i informatyki
  • IS1A_W12
    Ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia dzałalności gospodarczej oraz rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości