Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Inżynieria Internetu
Efekt kształcenia:
Zna technologie implementacyjne aplikacji Internetowych
Powiązania z EKK:
  • IS1A_W08
    Ma wiedzę niezbędną do projektowania, implementowania i obsługi relacyjnych baz danych wraz z tworzeniem internetowych interfejsów zdalnego dostępu do danych