Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Inżynieria Internetu
Efekt kształcenia:
Umie znaleźć i przeanalizować wiedzę na temat technik implementacyjnych w zasobach Internetowych
Powiązania z EKK:
  • IS1A_U01
    Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie informatyki oraz zastosowań informatyki w inżynierii metali; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie