Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Ekonomika i zarządzanie
Efekt kształcenia:
Student posiada wiedzę menedżerską i organizatorską niezbędną do zarządzania nowoczesnymi organizacjami, a także praktyczne umiejętności dokonywania analiz i ocen wyników działalności gospodarczej przedsiębiorstw.
Powiązania z EKK:
  • IS1A_W12
    Ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia dzałalności gospodarczej oraz rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości