Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Ekonomika i zarządzanie
Efekt kształcenia:
Student posiada wiedzę o zasadach gospodarowania kapitałem finansowym, rzeczowym i ludzkim przedsiębiorstwa; cechach, zachowaniach i stylach przywódczych oraz mechanizmach kontrolnych, współczesnych orientacjach w zarządzaniu personelem oraz roli kultur i etyki w zarządzaniu.
Powiązania z EKK:
  • IS1A_W12
    Ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia dzałalności gospodarczej oraz rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości