Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Ekonomika i zarządzanie
Efekt kształcenia:
Student posiada umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce, analizowania i identyfikacji węzłowych problemów funkcjonowania organizacji, znajdowania powiązań i wzajemnych inspiracji wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania, samodzielnego poszukiwania sposobów rozwiązywania problemów zarządzania, stosowania podstawowych metod i technik zarządzania organizacjami.
Powiązania z EKK:
  • IS1A_U01
    Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie informatyki oraz zastosowań informatyki w inżynierii metali; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
  • IS1A_U08
    Potrafi dostrzegać i uwzględniać aspekty pozatechniczne w zakresie zadań dotyczących informatyki