Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Ekonomika i zarządzanie
Efekt kształcenia:
Student jest świadomy odpowiedzialności związanej z wykonywanym zawodem, jest zdolny do skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania, jest świadomy potrzeby podejmowania samokształcenia i aktualizowania wiedzy.
Powiązania z EKK:
  • IS1A_K01
    Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych oraz potrafi inspirować i organizować uczenie się innych osób
  • IS1A_K04
    Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy znajdując komercyjne zastosowanie tworzonego oprogramowania lub konfigurowanego sprzętu lub przedstawiając możliwość kompleksowaego rozwiązania problemu z zakresu aplikacji przemysłowych.