Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metody probabilistyczne w teorii grafów
Efekt kształcenia:
Potrafi zastosować poznane metody probabilistyczne do rozwiązania deterministycznych problemów matematyki dyskretnej. Potrafi zidentyfikować problem, do rozwiązania którego można posłużyć się metodą probabilistyczną, potrafi stworzyć w tym celu odpowiedni model losowy i wykonać niezbędne operacje optymalizacyjne w celu uzyskania możliwie najmocniejszej tezy.
Powiązania z EKK:
  • MA3A_U01
    Posiada umiejętność definiowania i rozwiązywania różnorodnych i złożonych problemów naukowych. Ma umiejętność pozyskiwania aktualnych informacji naukowych w uprawianej dyscyplinie naukowej