Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Matematyczne podstawy mechaniki kwantowej
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe pojęcia i twierdzenia teorii operatorów samosprzężonych.
Powiązania z EKK:
  • MA3A_W01
    Posiada poszerzoną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z reprezentowaną dyscypliną naukową i wiedzę na zaawansowanym, szczegółowym poziomie w zakresie tematyki prowadzonych badań