Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wytwarzanie rur
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę o podstawowych zagadnieniach związanych z przebiegiem procesów wytwarzania rur, a mianowicie : walcowanie tulei grubościennych w walcarkach skośnych dziurujących, wytwarzanie tulei w praso walcarkach, wydłużanie tulei w walcarkach skośnych, walcowanie rur w walcarce przepychowej sposobem Ehrhardta, walcowanie rur w walcarkach automatycznych i ciągłych, wyciskanie rur, walcowanie pielgrzymowe rur na zimno.
Powiązania z EKK:
  • ME1A_W11
    ma elementarną wiedzę z zakresu budowy, cyklu eksploatacji i zasady działania podstawowych maszyn i urządzeń przemysłu hutniczego