Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wytwarzanie rur
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę o zakładach produkcyjnych rury jak również o sytuacji rynkowej i możliwościach rozwojowych poznanych metod wytwarzania rur bez szwu i ze szwem.
Powiązania z EKK:
  • ME1A_W14
    orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych metalurgii