Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Ochrona środowiska
Efekt kształcenia:
Zna główne rodzaje i źródła emisji zanieczyszczeń środowiska oraz sposoby ich ograniczania.
Powiązania z EKK:
  • IS1A_W02
    Posiada wiedzę ogólną z zakresu fizyki i chemii oraz technicznych zastosowań chemii i fizyki opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych.
  • IS1A_W14
    Ma postawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej