Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Ochrona środowiska
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie zagadnienia związane ze strategią zrównoważonego rozwoju oraz Systemami Zarządzania Jakością i Środowiskiem.
Powiązania z EKK:
  • IS1A_W12
    Ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia dzałalności gospodarczej oraz rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości
  • IS1A_W14
    Ma postawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej