Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Ochrona środowiska
Efekt kształcenia:
Potrafi zająć stanowisko w sprawie problematycznych tematów związanych z ochroną środowiska. Potrafi dostrzec aspekty związane z negatywnym oddziaływaniem przemysłu na środowisko oraz prowadzić dyskusję stosując fachowe nazewnictwo.
Powiązania z EKK:
  • IS1A_U02
    Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach
  • IS1A_U08
    Potrafi dostrzegać i uwzględniać aspekty pozatechniczne w zakresie zadań dotyczących informatyki