Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Ochrona środowiska
Efekt kształcenia:
Ma świadomość korzyści, jakie przedsiębiorstwo może osiągnąć z wdrożeń Systemów Zarządzania Środowiskiem oraz posiadania certyfikatów Systemu Zarządzania Jakością.
Powiązania z EKK:
  • IS1A_K01
    Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych oraz potrafi inspirować i organizować uczenie się innych osób
  • IS1A_K02
    Ma świadomość pozatechnicznych skutków i aspektów udostępniania i operowania na danych, w tym danych zastrzeżonych oraz skutków oddziaływania rozwiązań inzynierskich, włączając inżynierię metali, na środowisko naturalne