Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Ochrona środowiska
Efekt kształcenia:
Ma świadomość wpływu emitowanych zanieczyszczeń i generowanych odpadów z działalności przemysłowej, w tym z branży metalurgicznej, na środowisko.
Powiązania z EKK:
  • IS1A_K02
    Ma świadomość pozatechnicznych skutków i aspektów udostępniania i operowania na danych, w tym danych zastrzeżonych oraz skutków oddziaływania rozwiązań inzynierskich, włączając inżynierię metali, na środowisko naturalne