Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Wytwarzanie rur
Efekt kształcenia:
Student posiada umiejętność odróżnienia procesów wytwarzania rur ze szwem oraz bez szwu, metody produkcji grubościennych tulei rurowych, Student zna budowę i możliwości techniczno-technologiczne walcarki skośnej, parametry technologiczne procesu dziurowania półwyrobów w walcarce skośnej oraz analizę procesu przebijania półwyrobów w prasie pionowej.
Powiązania z EKK:
  • ME1A_U22
    potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla metalurgii oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia