Dane EK modułowego:
Kod:
M_U005
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Moduł badań naukowych
Efekt kształcenia:
Potrafi samodzielnie studiować literaturę oraz uzupełniać wiedzę i umiejętności w zakresie podjętego zadania
Powiązania z EKK:
 • ZIP2A_U18
  potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi z zakresu zarządzania oraz inżynierii produkcji
 • ZIP2A_U19
  potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie inżynierii produkcji
 • ZP2A_U23
  ma umiejętność identyfikowania i formułowania problemów badawczych pozwalających na analizę problemów, procesów i zdarzeń w skali globalnej ( w powiązaniu ze specjalnością)
 • ZP2A_U24
  ma umiejętność stosowania w pracy lub nauce wiedzy specjalistycznej z określonego obszaru nauk pokrewnych zarządzaniu ( w powiązaniu ze specjalnością)
 • IE2A_U06
  Posiada umiejętność jasnego i logicznego raportowania zamierzeń i efektów zawodowych w mowie i piśmie w języku polskim i obcym