Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Praca z opiekunem I
Efekt kształcenia:
Student jest świadomy konieczności zdobywania nowej wiedzy i rozwijania swoich umiejętności.
Powiązania z EKK:
  • BF3A_K01
    Rozumie potrzebę nieustannego rozwijania i pogłębiania kompetencji zawodowych i osobistych, a zwłaszcza pozyskiwania i analizowania najnowszych osiągnięć związanych z reprezentowaną dyscypliną