Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Praca z opiekunem I
Efekt kształcenia:
Student dostrzega związek własnej działalności naukowej z innymi aspektami życia zawodowego i społecznego. Przestrzega zasady etyczne i prawne.
Powiązania z EKK:
  • BF3A_K02
    Potrafi dostrzec i scharakteryzować dodatkowe aspekty (np. etyczne, środowiskowe) prowadzonych badań. Ma świadomość związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
  • BF3A_K03
    Rozumie doniosłość zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej środowiska naukowego.