Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Dynamika ewolucyjna
Efekt kształcenia:
Zrozumienie problemów sformulowanych w ramach ewolucyjnej teorii gier
Powiązania z EKK:
  • BF3A_W01
    Posiada poszerzoną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z reprezentowaną dyscypliną naukową i wiedzę na zaawansowanym, szczegółowym poziomie w zakresie tematyki prowadzonych badań.
  • BF3A_U01
    Posiada umiejętność definiowania i rozwiązywania różnorodnych i złożonych problemów naukowych. Ma umiejętność pozyskiwania aktualnych informacji naukowych w uprawianej dyscyplinie naukowej.