Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Dynamika ewolucyjna
Efekt kształcenia:
Umiejętność zdefiniowania i rozwiązania problemów związanych z ewolucyjną teoria gier
Powiązania z EKK:
  • BF3A_U01
    Posiada umiejętność definiowania i rozwiązywania różnorodnych i złożonych problemów naukowych. Ma umiejętność pozyskiwania aktualnych informacji naukowych w uprawianej dyscyplinie naukowej.