Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Dynamika ewolucyjna
Efekt kształcenia:
Umiejętność wyjaśnienia pojęć związanych z ewolucyjną teorią gier przy pomocy adekwatnych narzędzi matematycznych
Powiązania z EKK:
  • BF3A_W01
    Posiada poszerzoną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z reprezentowaną dyscypliną naukową i wiedzę na zaawansowanym, szczegółowym poziomie w zakresie tematyki prowadzonych badań.