Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Dynamika ewolucyjna
Efekt kształcenia:
Umiejętność przetłumaczenia problemu naukowego na program komputerowy
Powiązania z EKK:
  • BF3A_U01
    Posiada umiejętność definiowania i rozwiązywania różnorodnych i złożonych problemów naukowych. Ma umiejętność pozyskiwania aktualnych informacji naukowych w uprawianej dyscyplinie naukowej.