Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zarządzanie informacjami
Efekt kształcenia:
identyfikuje i rozpoznaje obszar rozwiązań podstawowych problemów decyzyjno-informacyjnych
Powiązania z EKK:
  • ZP2A_U14
    potrafi projektować zmiany w organizacji i koordynować procesy zarządzania zmianami