Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zarządzanie informacjami
Efekt kształcenia:
wie o zależnościach między architekturą systemów informacyjnych a rozwojem organizacji
Powiązania z EKK:
  • ZP2A_W27
    ma pogłębioną wiedzę o relacjach pomiędzy otoczeniem zewnętrznym przedsiębiorstwa ( w tym otoczeniem naturalnym), a jego rozwojem