Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Socjologia rynku
Efekt kształcenia:
Rozumie względną autonomię gospodarki, polityki oraz wymiaru społeczno-kulturowego.
Powiązania z EKK:
  • ZP2A_W02
    zna i rozumie istotę oraz dynamikę współczesnych systemów gospodarczych i politycznych oraz ich współzależność
  • ZP2A_U03
    umie dokonywać identyfikacji i formułowania (strukturalizacji) problemów badawczych pozwalających na analizę złożonych problemów, procesów i zdarzeń w skali organizacji, gospodarki krajowej, a także w skali globalnej