Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Socjologia rynku
Efekt kształcenia:
Rozumie znaczenie związku między zmianą ekonomiczną i kulturową.
Powiązania z EKK:
  • ZP2A_W03
    zna i rozumie skutki ekonomiczne i społeczne różnic w zaawansowaniu gospodarczym państw i regionów