Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Fizyka cieplna budowli
Efekt kształcenia:
Student zna metody obliczania projektowego obciążenia cieplnego budynku
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_W09
    ma wiedzę w zakresie meteorologii, klimatologii, hydrologii, hydrogeologii i ochrony środowiska pozwalającą na przeprowadzenie analiz dotyczących możliwości wykorzystania dostępnych odnawialnych źródeł energii
  • EZ1A_W10
    ma elementarną wiedzę z zakresu oddziaływania przemysłu energetycznego na środowisko naturalne
  • EZ1A_W11
    ma wiedzę w zakresie instalacji i sieci oraz urządzeń wykorzystujących ekologiczne i odnawialne źródła energii oraz o cyklu ich życia i skutkach środowiskowych ich utylizacji