Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Fizyka cieplna budowli
Efekt kształcenia:
Student potrafi wykonać obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania budynku.
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_U11
    Potrafi zaprojektować instalację grzewczą i grzewczo – chłodzącą wykorzystującą ekologiczne i odnawialne źródła energii
  • EZ1A_U12
    Potrafi określić założenia projektowe, konieczne do wykonania lub obliczenia instalacji energetycznej oraz interpretować uzyskane wyniki
  • EZ1A_U13
    Potrafi obliczyć efekt ekologiczny i ekonomiczny inwestycji opartych na ekologicznych i odnawialnych źródłach energii