Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Fizyka cieplna budowli
Efekt kształcenia:
Student potrafi wykonać obliczenia projektowego obciążenia cieplnego budynku
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_U07
    Ma umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
  • EZ1A_U11
    Potrafi zaprojektować instalację grzewczą i grzewczo – chłodzącą wykorzystującą ekologiczne i odnawialne źródła energii
  • EZ1A_U12
    Potrafi określić założenia projektowe, konieczne do wykonania lub obliczenia instalacji energetycznej oraz interpretować uzyskane wyniki