Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Fizyka cieplna budowli
Efekt kształcenia:
Student potrafi wykonać obliczenia oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła dla przegród budowlanych
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_U03
    Potrafi dokonać poprawnej analizy danych dotyczących zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie, pod kątem pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, stosując podstawowe metody statystyczne oraz algorytmy i techniki informatyczne
  • EZ1A_U05
    Potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania typowych zadań; potrafi przeprowadzić pomiary fizyczne oraz opracować i przedstawić ich wyniki
  • EZ1A_U09
    Potrafi przygotować w języku polskim i angielskim opracowanie zawierające prezentację wyników z realizowanego zagadnienia oraz opracować niezbędną dokumentację techniczną