Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Fizyka cieplna budowli
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę na temat komfortu cieplnego budynku
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_W10
    ma elementarną wiedzę z zakresu oddziaływania przemysłu energetycznego na środowisko naturalne
  • EZ1A_W16
    Ma wiedzę w zakresie technologii pozyskiwania i wykorzystywania energii z ekologicznych źródeł oraz instalacji stosowanych w tym celu
  • EZ1A_W17
    Ma wiedzę na temat podstawowych technik stosowanych do opisywania obiektów i systemów technicznych