Dane EK modułowego:
Kod:
M_U006
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Meteorologia i klimatologia
Efekt kształcenia:
Student potrafi wykonać obliczenia oraz analizować dane niezbędne przy opracowaniach klimatycznych
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_W04
    ma wiedzę w zakresie technologii stosowanych w celu ograniczenia zużycia energii i ochrony środowiska
  • EZ1A_U02
    Stosuje podstawowe techniki, narzędzia badawcze i interpretacyjne wykorzystywane do poznania zjawisk zachodzących w atmosferze, wykorzystując przy tym literaturę, źródła elektroniczne i oprogramowanie polsko i anglojęzyczne