Dane EK modułowego:
Kod:
M_U007
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Meteorologia i klimatologia
Efekt kształcenia:
Student potrafi wykonać charakterystykę klimatologiczną na podstawie danych meteorologicznych
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_W09
    ma wiedzę w zakresie meteorologii, klimatologii, hydrologii, hydrogeologii i ochrony środowiska pozwalającą na przeprowadzenie analiz dotyczących możliwości wykorzystania dostępnych odnawialnych źródeł energii
  • EZ1A_U02
    Stosuje podstawowe techniki, narzędzia badawcze i interpretacyjne wykorzystywane do poznania zjawisk zachodzących w atmosferze, wykorzystując przy tym literaturę, źródła elektroniczne i oprogramowanie polsko i anglojęzyczne