Dane EK modułowego:
Kod:
M_W009
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
OZE przyszłość energetyczna
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę w zakresie zapotrzebowania na energię
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_W02
    rozumie procesy zachodzące w ziemskiej litosferze i ma wiedzę w zakresie podstawowych metod jej badania stosując metody geofizyczne, geochemiczne i wiertnicze
  • EZ1A_W04
    ma wiedzę w zakresie technologii stosowanych w celu ograniczenia zużycia energii i ochrony środowiska