Dane EK modułowego:
Kod:
M_W010
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
OZE przyszłość energetyczna
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę na temat udziału surowców energetycznych w transporcie
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_W04
    ma wiedzę w zakresie technologii stosowanych w celu ograniczenia zużycia energii i ochrony środowiska
  • EZ1A_U10
    Ma umiejętność poszerzania swojej wiedzy poprzez studiowanie literatury fachowej i umie się posługiwać językiem naukowo - technicznym