Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
OZE przyszłość energetyczna
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę w zakresie oddziaływania przemysłu energetycznego na środowisko naturalne
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_W10
    ma elementarną wiedzę z zakresu oddziaływania przemysłu energetycznego na środowisko naturalne
  • EZ1A_K07
    ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera (specjalisty w zakresie ekologicznych i odnawialnych źródeł energii), w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje