Dane EK modułowego:
Kod:
M_W028
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Grafika inżynierska - Corel
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę na temat sporządzania i opracowywania map, przekrojów i innych obiektów graficznych oraz przygotowywania dokumentacji technicznej
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_W11
    ma wiedzę w zakresie instalacji i sieci oraz urządzeń wykorzystujących ekologiczne i odnawialne źródła energii oraz o cyklu ich życia i skutkach środowiskowych ich utylizacji
  • EZ1A_U09
    Potrafi przygotować w języku polskim i angielskim opracowanie zawierające prezentację wyników z realizowanego zagadnienia oraz opracować niezbędną dokumentację techniczną