Dane EK modułowego:
Kod:
M_U015
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Grafika inżynierska - Corel
Efekt kształcenia:
Student w oparciu o oprogramowanie COREL wykonuje indywidualne oraz zespołowe projekty
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_W08
    ma wiedzę w zakresie informatyki pozwalającą na opisywanie, symulowanie i modelowanie złóż węglowodorów, wód i energii geotermalnej – nisko i wysokotemperaturowej
  • EZ1A_U15
    Potrafi przeprowadzać symulacje i wykonywać projekty na specjalistycznym oprogramowaniu