Dane EK modułowego:
Kod:
M_W038
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metody geofizyczne w poszukiwaniach surowców energetycznych
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę w zakresie zastosowania metod geofizycznych w poszukiwaniu surowców energetycznych
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_W01
    ma wiedzę w zakresie budowy geologicznej różnych regionów geologicznych, ma uporządkowaną wiedzę na temat rozwoju litosfery oraz świata organicznego w kontekście tworzenia złóż; zna podstawowe pojęcia z zakresu geologii
  • EZ1A_W02
    rozumie procesy zachodzące w ziemskiej litosferze i ma wiedzę w zakresie podstawowych metod jej badania stosując metody geofizyczne, geochemiczne i wiertnicze