Dane EK modułowego:
Kod:
M_W039
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metody geofizyczne w poszukiwaniach surowców energetycznych
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę w zakresie interpretacji geologicznej i złożowej danych geofizycznych
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_W08
    ma wiedzę w zakresie informatyki pozwalającą na opisywanie, symulowanie i modelowanie złóż węglowodorów, wód i energii geotermalnej – nisko i wysokotemperaturowej