Dane EK modułowego:
Kod:
M_U028
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metody geofizyczne w poszukiwaniach surowców energetycznych
Efekt kształcenia:
Student potrafi opracować mapy czasowe i głębokościowe granic geologicznych.
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_U01
    Stosuje podstawowe techniki, narzędzia badawcze i interpretacyjne wykorzystywane do geologicznego rozpoznania zasobów, wykorzystując przy tym literaturę, źródła elektroniczne i oprogramowanie polsko i anglojęzyczne
  • EZ1A_U03
    Potrafi dokonać poprawnej analizy danych dotyczących zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie, pod kątem pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, stosując podstawowe metody statystyczne oraz algorytmy i techniki informatyczne
  • EZ1A_U09
    Potrafi przygotować w języku polskim i angielskim opracowanie zawierające prezentację wyników z realizowanego zagadnienia oraz opracować niezbędną dokumentację techniczną