Dane EK modułowego:
Kod:
M_U030
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metody geofizyczne w poszukiwaniach surowców energetycznych
Efekt kształcenia:
Student potrafi opracować projekt badań geologicznych dla poszukiwania surowców energetycznych z wykorzystaniem metod geofizycznych.
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_U12
    Potrafi określić założenia projektowe, konieczne do wykonania lub obliczenia instalacji energetycznej oraz interpretować uzyskane wyniki