Dane EK modułowego:
Kod:
M_W044
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Inwestycje wiatrowe - projekt
Efekt kształcenia:
Student potrafi zaprojektować inwestycje wiatrową
Powiązania z EKK:
 • EZ1A_W03
  ma uporządkowaną wiedzę w zakresie budowy atmosfery oraz podstawowych zjawisk w niej zachodzących; zna podstawowe pojęcia związane z budową atmosfery
 • EZ1A_W09
  ma wiedzę w zakresie meteorologii, klimatologii, hydrologii, hydrogeologii i ochrony środowiska pozwalającą na przeprowadzenie analiz dotyczących możliwości wykorzystania dostępnych odnawialnych źródeł energii
 • EZ1A_W11
  ma wiedzę w zakresie instalacji i sieci oraz urządzeń wykorzystujących ekologiczne i odnawialne źródła energii oraz o cyklu ich życia i skutkach środowiskowych ich utylizacji
 • EZ1A_U03
  Potrafi dokonać poprawnej analizy danych dotyczących zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie, pod kątem pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, stosując podstawowe metody statystyczne oraz algorytmy i techniki informatyczne
 • EZ1A_U11
  Potrafi zaprojektować instalację grzewczą i grzewczo – chłodzącą wykorzystującą ekologiczne i odnawialne źródła energii
 • EZ1A_U15
  Potrafi przeprowadzać symulacje i wykonywać projekty na specjalistycznym oprogramowaniu
 • EZ1A_U17
  Potrafi dokonać doboru i analizy prostych systemów energetycznych, tak aby spełniały oczekiwane wymagania