Dane EK modułowego:
Kod:
M_U035
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Inwestycje wiatrowe - projekt
Efekt kształcenia:
Student potrafi ocenić zasoby wiatru na danym terenie
Powiązania z EKK:
 • EZ1A_W03
  ma uporządkowaną wiedzę w zakresie budowy atmosfery oraz podstawowych zjawisk w niej zachodzących; zna podstawowe pojęcia związane z budową atmosfery
 • EZ1A_W09
  ma wiedzę w zakresie meteorologii, klimatologii, hydrologii, hydrogeologii i ochrony środowiska pozwalającą na przeprowadzenie analiz dotyczących możliwości wykorzystania dostępnych odnawialnych źródeł energii
 • EZ1A_U03
  Potrafi dokonać poprawnej analizy danych dotyczących zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie, pod kątem pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, stosując podstawowe metody statystyczne oraz algorytmy i techniki informatyczne
 • EZ1A_U15
  Potrafi przeprowadzać symulacje i wykonywać projekty na specjalistycznym oprogramowaniu