Dane EK modułowego:
Kod:
M_U036
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Inwestycje wiatrowe - projekt
Efekt kształcenia:
Student potrafi przeprowadzić analizę ekonomiczną dla inwestycji wiatrowej
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_U13
    Potrafi obliczyć efekt ekologiczny i ekonomiczny inwestycji opartych na ekologicznych i odnawialnych źródłach energii
  • EZ1A_K07
    ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera (specjalisty w zakresie ekologicznych i odnawialnych źródeł energii), w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje