Dane EK modułowego:
Kod:
M_W067
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Sposoby gospodarowania energią i minimalizacja jej strat
Efekt kształcenia:
Student zna pojęcia komfortu cieplnego, projektowego obciążenia cieplnego, zapotrzebowania na ciepło.
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_W04
    ma wiedzę w zakresie technologii stosowanych w celu ograniczenia zużycia energii i ochrony środowiska