Dane EK modułowego:
Kod:
M_W068
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Sposoby gospodarowania energią i minimalizacja jej strat
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę zakresie metod obliczania projektowego obciążenia cieplnego i zapotrzebowania na ciepło i ciepłą wodę użytkową dla budynków
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_W04
    ma wiedzę w zakresie technologii stosowanych w celu ograniczenia zużycia energii i ochrony środowiska